Donează acum!

Donațiile dumneavoastră ne vor ajuta să schimbăm viețile copiilor!

Donează acum

Cu ce ne ocupăm?

Urmărim înlocuirea sistemului instituțional de protecție a copilului cu un sistem bazat pe conceptul familial.

Manuale și publicații Rapoarte anuale

Cursuri

Înscrie-te la cursuri

Alege unul din cursurile de mai jos și înscrie-te:

HHC România oferă cursuri de formare profesională pentru profesioniștii din sistemul de protecție a copilului pentru a susține reforma acestuia și a promova dezvoltarea profesinală și personală. Cursurile HHC sunt create pentru a răspunde cât mai bine nevoilor reale ale profesioniștilor și sunt adresate personalului direct de îngrijire, specialiștilor și managerilor.

 

Cursurile HHC sunt clasificate în următoarele domenii de interes:

 

1Asistență tehnică internațională

Programul de asistență tehnică internațională a fost dezvoltat în urma aplicării cu succes a unui model de dezinstituționalizare în România. Experiența românească a stat la baza unor programe pentru alte țări care doreau să înceapă reforma sistemului de protecție a copilului aplicând principiile de bună practică folosite de HHC în programele de dezinstituționalizare. Programele de asistență tehnică sunt dezvoltatepe baza nevoilor specifice identificate în fiecare context și sunt adaptabile acestor contexte,permițând echipelor locale să aplic e modelul contextului specific. HHC Romania a oferit programe de asistență tehnică pentru profesioniști în protecția copilului din: a. Albaniab. Republica Moldovac. Belarusd. Ucrainae. Sudanf. Bosniag. Azerbaijanh. Rwanda

2Asistență tehnică națională

Programul de asistență tehnică a fost dezvoltat pentru a oferi informații practice specialiștilor și profesioniștilor din protecția copilului care să permită dezvoltarea și implementarea de programe de dezinstituționalizare după modelul conceput și testat de HHC. Tot în programul de asistență tehnică națională, HHC a oferit consultanță autorităților naționale pentru dezvoltarea Strategiei Naționale de Formare Profesională: a. Principii generale pentru dezvoltarea și implementarea programelor de dezinstituționalizare Cursul oferă informaţii generale despre principiile deyinstituţionalizării, descrie procesul în funcție de modelul folosit de HHC, oferă soluții de management de proiect și sugestii practicve pentru conceperea unui plan de implementare a unui proiect de dezinstituționalizare. b. Strategia Națională pentru Formare Profesională în proteția copilului  

3Cursuri de formare continuă, bazate pe nevoi, create la cerere

Aceste cursuri sunt destinate profesioniștilor și specialiștilor din serviciile alternative și se concentrează pe următoarele domenii: a. Prevenirea și intervenția în situații de criză Acest curs prezintă strategii practice pentru folosire proactivă a principiilor de sprijin comportamental pentru a preveni situațiile de criză produse de comportamentele dificile la copiii și tineri cu nevoi speciale severe și oferă modalități practice de intervenție non-intruzivă în cazul comportamentelor agresive și autoagresive. b. Dezvoltarea abilităților de viață independentă la copiii tipici Cursul se concentreză pe identificare nevoilor de dezvoltare la copiii și tinerii tipici și oferă soluții practice pentru conceperea de programe care să prioritizeze dezvoltarea abilităților de viață independentă. c. Dezvoltarea abilităților de viață la copiii cu nevoi speciale Cursul se concentreză pe identificare nevoilor de dezvoltare la copiii și tinerii cu nevoi speciale și oferă soluții practice pentru coneperea de programe care să prioritizeze dezvoltarea abilităților de viață independentă. d. Principii ale comunicării. Comunicarea în echipă. Comunicarea cu copii Cursul se concentrează pe soiluții proactive de îmbunătățire a comunicării în echipă și a comunicării cu copii. e. Managementul timpului Cursul oferă soluții practice pentru îmbunătățirea utilizării eficiente a timpului în munca cu copiii. f. Managementul stresului Cursul oferă strategii de reducere a stresului pentru profesioniștii din sistemul de protecție a copilului. g. Managementul echipei și munca în echipă Cursul se adresează atât managerilor cât și membrilor echipei și prezintă strategii de dezvoltare a echipei, strategii de cooperare în echipă și de management al conflictelor.  

4Cursuri de formare inițială

Sunt acele cursuri care se adresează personalului selectat pentru serviciile alternative. Aceste cursuri sunt specifice pentru fiecare serviciu în parte: a. Bune practici pentru Case de Tip Familial pentru copii tipici Acest curs abordează aspecte precum: înțelegerea standardelor minime obligatorii și elaborarea de proceduri specifice serviciului, sugestii privind o organizare eficientă a serviciului, importanța implicării copiilor și tinerilor în activitățile din serviciu, sugestii de activități privind dezvoltarea abilităților de viață independentă ale copiilor și tinerilor din serviciile rezidențiale. b. Bune practici pentru Case de Tip Familial pentru copii cu nevoi speciale Acest curs abordează aspecte precum: conșientizarea și înțelegerea problematicii nevoilor speciale, managementul comportamentului dificil, importanța atitudinii proactive în munca cu copiii și tinerii cu nevoi speciale, înțelegerea conceptului de sprijin comportamental versus control al comportamentului. c. Bune practici pentru Centre de Zi Acest curs abordează aspecte precum: înțelegera standardelor minime obligatorii și elaborarea de proceduri specifice serviciului, sugestii privind organizarea eficientă a serviciului, sugestii de activități pentru personalul care oferă servicii copiilor, principii de bună practică în munca cu copiii. d. Bune practici pentru Centre de Primire în Regim de Urgență Acest curs oferă sugestii membrilor de personal cu privire la asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiul copiilor aflaţi în situaţie de risc. De asemenea, oferă sugestii cu privire la îngrijirea, educaţia şi consilierea copilului abuzat sau neglijat, înțelegerea problematicii copilului abuzat. Se are în vedere înțelegerea și implementarea standardelor minime obligatorii specifice serviciului și se oferă sugestii cu privire la aspectele oraganizatorice care oferă eficiență intervenției. e. Bune practici pentru Centre Maternale Acest curs abordează aspecte precum: înțelegerea standardelor minime obligatorii specifice serviciului, principii de bună practică în munca cu mamele beneficiare ale serviciului, sugestii privind intervenția cu privire la prevenirea separării copilului de familia sa. De asemenea, se are în vedere înţelegerea rolului fiecăriu membru de personal din serviciu şi a valorilor profesionale care trebuie să conducă evaluarea şi abordarea fiecărui caz în parte, înţelegerea principiilor şi scopului managementului de caz precum și înţelegerea procesului de interacţiune între participanţii la management de caz și serviciile pe care aceştia le reprezintă. f. Bune practici pentru prevenirea separării copilului de familie Acest curs abordează aspecte precum: rolul familiei, al comunităţii şi al statului în prevenirea separării copilului de familie, importanța intervenţiei în vederea prevenirii separării copilului de familie. De asemenea se are în vedere înțelegera și implementarea metodelor şi a tehnicilor de lucru folosite în prevenirea separării copilului de familie precum și principii de bună practică în munca cu familiile aflate în situație de risc. Condiţii de acces în programe de prevenire a separării copilului de familie.   Cursurile se concentrează pe aplicarea practică a standardelor minime obligatorii pentru aceste servicii, dezvoltarea de proceduri pentru fiecare serviciu, înțelegerea rolurilor și responsabilităților personalului de îngrijire și a celui de coordonare, principii de bună practică pentru fiecare serviciu în parte, cu accent deosebit pe dezvoltarea abilităților de viață independentă, relația cu familia și comunitatea, dezvoltare personală, sprijin comportamental.  

5Cursuri de inițiere și inducție

Sunt acele cursuri oferite celor care lucrează în mediul instituțional și se pregătesc pentru tranziția la mediul alternativ. Aceste cursuri conțin informații relevante despre legislația în domeniul protecțeie copilului, principiile generale de lucru în serviciile alternative, instituționalizare și efectele ei, despre practicile de lucru aplicate în sistemul reformat de protecție a copilului.
Înapoi