Audit social și cercetare

Date statistice

Am dezvoltat o serie de instrumente pentru Auditul Social al Sistemului de Protecţie a Copilului, care sunt folosite în cercetările noastre. Acestea premerg proiectelor de reformă sistemică, oferind o imagine de ansamblu asupra stării generale a sistemului de servicii sociale pentru copii la nivelul regiunii vizate:

 

 1. Evaluări de referință pentru: Calitatea serviciilor; Starea generală a serviciului public specializat în protecția copilului; Dezvoltarea socială și personală a copiilor incluși în evaluare;
 2. Instrumente de evaluare: Evaluarea calității vieții copiilor; Evaluare de sistem a DGASPC; Evaluare psihologică a copiilor; Evaluarea serviciului supus auditului;
 3. Instrumente de monitorizare, raportare și asigurarea calității serviciilor.


Pe partea de cercetare, am publicat o serie de manuale:

 

 1. Ghidul metodologic de dezinstituţionalizare, 2005
 2. Manualul de proceduri privind inserţia socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, 2006 (disponibil şi în variantă tipărită)
 3. Metode de prevenire a separării copilului de familie, 2011


şi suntem în curs de tipărire cu următoarele:

 

 1. Practici de lucru în centrele de zi pentru copii tipici
 2. Practici de lucru în centrele de zi pentru copii cu nevoi speciale 
 3. Principii de bună practică pentru Centrele de primire în regim de urgenţă
 4. Principii, proceduri şi practici de lucru pentru Centrele maternale
 5. Principii, proceduri şi practici de lucru pentru servicii rezidenţiale alternative: casele de tip familal pentru copii tipici
 6. Principii, proceduri şi practici de lucru pentru servicii rezidenţiale alternative: casele de tip familal pentru copii cu nevoi speciale
 7. Prevenirea şi intervenţia în comportamentele dificile la copiii şi tinerii cu tulburări psihice 
 8. Ghid de bune practici pentru dezvoltarea abilităţilor de trai independent la copii tipici
 9. Ghid de bune practici pentru dezvoltarea abilităţilor de trai independent pentru copii cu nevoi speciale
 10. Auditul social pentru serviciile de protecţie a copilului

 

Înapoi