Formarea profesională a personalului din sistemul de protecție a copilului

Date statistice

  • 7.164 membri de personal au beneficiat de programele de formare oferite de HHC România în diferite domenii;
  • 66 manageri, şefi servicii şi profesionişti din cadrul autorităţilor locale au beneficiat de asistenţă tehnică oferită de HHC România;

Suntem o organizație specializată în formare profesională, capabilă să ofere programe de instruire atât pentru personalul de îngrijire directă, cât şi pentru managerii din serviciile de protecţie a copilului. Ne-am dezvoltat propria programă educațională şi un centru de formare. Programele sunt implementate începând cu nevoile individuale ale copiilor. Până acum am oferit asistență tehnică pentru 7.164 de membri ai personalului din sistemul de protecție a copilului din România și alte 14 țări din Europa, Africa și America de Sud.

 

Cursurile sunt clasificate în următoarele domenii de interes:

 

  1. Inițiere și inducție. Sunt oferite celor care lucrează în instituții și se pregătesc pentru tranziția la servicii alternative de tip familial.
  2. Formare inițială. Se adresează personalului selectat pentru serviciile alternative. Acestea sunt specifice pentru fiecare serviciu în parte: Bune practici pentru Case de Tip Familial cu copii tipici; pentru Case de Tip Familial care au copii cu nevoi speciale; pentru Centre de Zi; pentru Centre de Primire în Regim de Urgență; pentru Centre Maternale; pentru prevenirea separării copilului de familie.
  3. Cursuri de formare continuă, bazate pe nevoi, create la cerere. Aceste cursuri sunt destinate specialiștilor din serviciile alternative și se concentrează pe următoarele domenii: Prevenirea și intervenția în situații de criză; Dezvoltarea abilităților de viață independentă la copiii tipici; Dezvoltarea abilităților de viață la copiii cu nevoi speciale; Principii ale comunicării. Comunicarea în echipă. Comunicarea cu copii; Managementul timpului; Managementul stresului; Managementul echipei și munca în echipă.
  4. Asistență tehnică națională, prin care oferim consultanță autorităților naționale: Principii generale pentru dezvoltarea și implementarea programelor de reformă sistemică și dezinstituționalizare; Strategia Națională pentru Formare Profesională în protecția copilului.
  5. Asistență tehnică internațională. Programele sunt dezvoltate pe baza nevoilor specifice identificate în fiecare context și sunt adaptabile acestora, permițând echipelor locale să aplice modele specifice. Am oferit programe de asistență tehnică pentru servicii publice specializate în protecția copilului din Bosnia, Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Kosovo, Albania, Rwanda, Sudan, Azerbaidjan și Georgia.

 

Lista proiectelor

Înapoi