Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului

Date statistice

  • 774 tineri care au părăsit sistemul de îngrijire a copilului au beneficiat de ajutor pentru a începe o viaţă independentă

Lipsa programelor coerente, precum și absența unor strategii de ajutorare a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție impune nevoia lor de sprijin. Fie că ne referim la consiliere, la sprijin material, sau la alte intervenții care vizează dezvoltarea abilităților de trai independent, discutăm de un program în favoarea inserției lor socio-profesionale. Până acum, am sprijinit integrarea socială a 456 tineri. De cele mai multe ori, ei sunt scoși din sistemul de stat fără nimic: nu au bani, nu au o locuință, nu au rude de la care să ceară ajutor. Sunt singuri, izolați, într-o lume străină. Este o etapă în care sunt extrem de vulnerabili, iar multe din eșecurile ulterioare în viață își au lovitura de grație în acest timp al părăsirii sistemului.

 

În fond, e o eroare fundamentală a sistemului instituțional: tinerii care părăsesc sistemul nu sunt deloc pregătiți pentru viața independentă, iar membri de personal care interacționează cu ei nu sunt instruiți să-i ajute pentru viața independentă. Un sistem social care-i marginalizează prin instituționalizare, continuă să-i marginalizeze prin lipsa programelor sau a strategiilor care să-i vizeze, care să-i ajute să pășească cu dreptul în viața independentă.

 

Programul nostru vizează tocmai sprijinul pentru tineri în acest moment foarte dificil, dar de asemenea include modalități de cooperare cu autoritățile statale în vederea implementării unor strategii concrete de sprijin pentru această categorie de tineri.

 

 

 

Lista proiectelor

Înapoi