Centrul de Zi "Vişeu de Sus": Un nou Acasă

Stadiul proiectului

În curs

Realizări

CZ Viseu de Sus - DoneazaVişeu de Sus este un oraş din nord-estul judeţului Maramureş. După închiderea minelor Borşa, o sursă importantă de locuri de muncă pentru comunitate, nivelul şomajului a crescut alarmant, oportunităţile de lucru fiind extrem de limitate. Sărăcia şi-a pus amprenta asupra familiilor şi, mai ales, asupra copiilor, mulţi dintre ei devenind victime ale neglijenţei sau abuzului.

 

În Vişeu, HHC România a intervenit până acum în sprijinul a 12 familii pentru a preveni abandonul copiilor în sistemul de protecţie. Problemele familiale din comunitate nu pot fi, însă, abordate în mod corespunzător, câtă vreme nu există servicii eficiente de prevenire la nivel local. În acest sens, pornim înfiinţarea şi amenajarea unui Centru de Zi destinat copiilor vulnerabili, un mediu sigur de îngrijire, consiliere şi evaluare.

 

Cauză

 

Comunitatea în care dorim să implementăm acest proiect este extrem de vulnerabilă, în mare parte din pricina lipsei locurilor de muncă şi, în consecinţă, a sărăciei. Multe familii devin disfuncţionale, recurg la consumul excesiv de băuturi alcoolice, iar în acest mediu copiii ajung să fie neglijaţi, abuzaţi şi, în cele din urmă, chiar abandonaţi în sistemul de protecţie.

 

La nivelul comunităţii nu există servicii de prevenire a abandonului, în consecinţă intervenţiile în sprijinul familiilor care riscă să se destrame nu pot fi susţinute în mod corespunzător. Specialiştii de la HHC România cunosc foarte bine comunitatea şi nevoile prioritare ale copiilor şi familiilor, această experienţă fiind extrem de importantă pentru crearea de servicii eficiente.

 

Obiective

 

1. Crearea unui Centru de Zi adresat soluţionării problemelor familiale din comunitate

 

2. Prevenirea separării copiilor de părinţi

 

Centrul va avea o capacitate de 100 de locuri, copiii venind în 2 schimburi. Aici se vor putea refugia de problemele de acasă, vor fi consiliaţi, vor primi o masă caldă, îşi vor face temele şi vor lua parte la activităţi educative şi ludice.

 

Activitatea şi impactul social se vor extinde însă şi dincolo de lucrul cu copiii, prin:

 

- 3 locuri de muncă nou create;
- Formare profesională oferită de HHC personalului nou angajat;
- Consiliere oferită familiilor pentru soluţionarea problemelor care îi afectează pe copii;
- Implicarea de voluntari locali, care va face din soluţionarea problemelor un efort comun.

 

În cele 6 luni cât estimăm că va dura implementarea proiectului, HHC se va ocupa direct de consolidarea şi asigurarea bunei funcţionări a Centrului.

 

Ulterior, autorităţile locale vor prelua administrarea, HHC rămânând pe o poziţie de consiliere şi controlling.

 

Beneficiari direcţi

 

1. 49 de copii din 12 familii a căror problematică a devenit deja cunoscută organizaţiei HHC România prin intervenţiile de prevenire a separării copilului de familie;

 

2. Până la 120 de copii din alte categorii vulnerabile, printre care:

 

- Copii proveniţi din familii monoparentale;
- Copii aflaţi în situaţii de risc de abuz şi neglijare;
- Copii proveniţi din familii în care cel puţin unul dintre părinţi prezintă dizabilităţi psihice sau fizice;
- Copii cu performanţe şcolare scăzute, absenteism şcolar şi/său risc de abandon şcolar;
- Copii exploataţi prin muncă, forţaţi să cerşească.

 

3. Familiile din care provin copiii care vor beneficia de activităţile Centrului;

 

4. Personalul Centrului, care va beneficia de formare profesională oferită de specialiştii HHC România.

 

Sustenabilitate

 

HHC România îşi desfăşoară întreaga activitate în parteneriat cu autorităţile locale, astfel încât modelul său de servicii şi intervenţii să fie preluat şi replicat la nivelul întregului sistem de protecţie a copilului, ducând în cele din urmă la reforma naţională.

 

Centrul de Zi Vişeu de Sus va fi construit în parteneriat cu primăria locală, aceasta preluând sarcinile de întreţinere şi funcţionare după investiţia iniţială a HHC în renovare şi utilare, în formarea profesională şi în asistenţa tehnică pentru instrumentarea cazurilor. Astfel, comunitatea va avea un Centru profesionist, cu un personal bine pregătit, gata să răspundă celor mai stringente nevoi ale copiilor şi familiilor. HHC va continua să monitorizeze funcţionarea Centrului şi să ofere consiliere şi orientare acolo unde este nevoie.

 

Înapoi