Proiecte europene

Date statistice

Prin toate activitățile pe care le desfășurăm, urmărim înlocuirea sistemului instituțional de protecție a copilului cu un sistem bazat pe conceptul familial. Atașamentul, atenția individuală, iubirea și stimularea sunt esențiale pentru fiecare copil, iar familia naturală este locul ideal pentru dezvoltarea optimă a copiilor.


În activitățile întreprinse de noi am colaborat atât cu institițiile statului român, dar am beneficiat și de resurse financiare europene prin intermediul proiectelor finanțate de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Obiectivul principal al unor astfel de proiecte este înlăturarea condițiilor și a cauzelor care determină sau favorizează instituționalizarea copiilor și separarea acestora de familie.

 

Principalele operațiuni urmărite sunt astfel : realizarea unor programe de formare pentru dezvoltarea competențelor și calificărilor de bază pentru grupuri vulnerabile, măsuri de acompaniere în vederea identificării și menținerii unui loc de muncă (sprijin pentru membrii de familie aflați în îngrijire, servicii de asistență și alte activități asociate care permit individului să participe pe piața muncii).

 

Înapoi