Împreună către bunăstare - proiect finanțat de Uniunea Europeană prin POSDRU

Stadiul proiectului

Încheiat

Realizări

Desfășurat în parteneriat cu fundația „Hope and Homes for Children" UK, Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare și Serviciul Public de Asistență Socială Simeria, proiectul are o valoare totală de 13.714.983,80 RON. În cei trei ani de implementare, se vor desfășura activități de consiliere socială, psihologică și medicală pentru minimum 500 de familii monoparentale din județele Maramureș, Satu Mare și Hunedoara, cu scopul inserției lor profesionale. Proiectul va sprijini familiile monoparentale aflate în dificultate, prin intervenții care să le dezvolte abilitățile sociale și psihologice adaptabile la piața muncii. Sunt vizați 120 de părinți singuri, care vor fi consiliați să se angajeze. Un număr de 200 de specialiști din domeniul asistenței sociale vor beneficia de instruire profesională într-o manieră inovativă.

 

În regiunile Nord-Vest și Vest, există un total de 34.000 de familii monoparentale vulnerabile pe piața muncii, cu greutăți în găsirea unui loc de muncă suficient remunerat pentru întreținerea membrilor familiei, ceea ce duce la renunțare din partea lor și, în consecință, la un mediu familial trist și sărac. Specialiștii instruiți îi vor putea informa și consilia, astfel încât să se poată reintegra socio-profesional.

 

Un alt produs al proiectului va fi „Ghidul de proceduri în munca cu familiile monoparentale din perspectiva ocupării pe piața muncii", care va putea fi accesat și consultat de către specialiștii din domeniu, dar și de către părinții singuri care doresc să fie informați.

 

Proiectul se concentrează și pe dezvoltarea unui serviciu de educație timpurie cu program adaptat, pentru copiii care provin din familii monoparentale dependente, pe dezvoltarea unui centru de consiliere a familiilor monoparentale, pe crearea unui centru de formare profesională pentru specialiștii care lucrează cu părinți singuri, precum și pe forme de sprijin material în vederea dezvoltării sau reconversiei profesionale a acestor părinți. Activitățile vor fi demarate de un grup multidisciplinar de experți, incluzând asistenți sociali, psihologi, medici și formatori cu experiență vastă în munca de consiliere a familiilor monoparentale.

 

Înapoi